درباره ما

  • شرکت پیشگامان توسعه فناوری پارس فرناک , باشگاه وفاداری مشتریان 900800 را برای کامل کردن زنجیره پاسخگویی به نیاز مشتریان خود اعم از مشتریان و شرکت‌های طرف قرارداد خود در سال 1398 تاسیس نمود.
  • شرکت پیشگامان توسعه فناوری پارس فرناک نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری شرکت ایران کیش از بزرگترین شرکتها در حوزه پرداخت الکترونیک میباشد .
  • شرکت پیشگامان توسعه فناوری پارس فرناک اولین باشگاه وفاداری و هواداری را با شرایط تامین سرمایه برای حوزه خدمات طراحی و راه اندازی نموده است.